Seow Tin San

info@seowtinsan.ch

Gertrudstrasse 84

8003 Zürich

Kampfkunstschule für Süd-Shaolin Kung Fu; Kungfu; Gongfu; Qi Gong; Qigong; Chi-Kung; Meditation

Dienstleistung buchen

Dienstleistung

Kung Fu (3x15min)

45 Minuten

Kung Fu (4x15min)

60 Minuten

Kung Fu (6x15min)

90 Minuten

Kung Fu (8x15min)

120 Minuten

Meditation (1x15min)

15 Minuten

Meditation (2x15min)

30 Minuten

Meditation (4x15min)

60 Minuten

Qi Gong (2x15min)

30 Minuten

Qi Gong (3x15min)

45 Minuten

Qi Gong (4x15min)

60 Minuten

Qi Gong (6x15min)

90 Minuten

Qi Gong (8x15min)

120 Minuten
Mitarbeiter
Termin
Deine Daten
Fertig